Medewerkersbeker

De medewerkersbeker wordt ieder jaar uitgereikt aan een lid dat zich op uitzonderlijke wijze heeft ingespannen voor een bepaald project of commissie binnen onze club.

Lees meer