Verenigingswerk: inschrijven voor (bar)diensten in 2024 staat open

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 29 november j.l. is aangekondigd dat we vanaf 1 januari 2024 starten met een pilot van een half jaar waarin leden niet alleen kunnen inschrijven voor bardiensten maar ook voor andere diensten, zoals bijvoorbeeld hulp bij een toernooi. We doen daarbij ook een beroep op ouders van jeugdleden.
Vanaf nu is de inschrijving geopend voor bardiensten en/of andere diensten. Voor bardiensten kan ingeschreven worden tot 15 maart.

Lees meer

Hoeveel (bar-) diensten moet ik doen?

Een vereniging als De Kuil steunt in belangrijke mate op vrijwilligers. Er is veel te doen, zoals bestuurs- en commissiewerk, het organiseren van activiteiten, het bemensen van de bar en het onderhoud van ons mooie park. Om alle activiteiten en faciliteiten mogelijk te maken is de inzet van al onze leden noodzakelijk. Daarover hebben we afspraken gemaakt.

Lees meer

Bardiensten algemene informatie 2024

De bar wordt gedreven door leden van De Kuil. Jaarlijks draaien leden een of meerdere bardiensten. Het is mogelijk om tegen een vergoeding voor de bardienstpooler de bardienst af te kopen. Er kan tot 15 maart ingeschreven worden voor bardiensten. Als je niet inschrijft voor het verplichte aantal (bar) diensten dan gaan we vanaf half maart indelen op bardiensten die nog open staan of kun je geblokkeerd worden voor Afhangen/Baanreservering. Schrijf dus tijdig in om te voorkomen dat jouw bardienst op een minder geschikt moment valt.

Lees meer

Regels en tips tijdens de bardienst

Als bardienstvrijwilliger ben je de gastheer of gastvrouw van onze vereniging, hieronder staan een aantal wetenswaardigheden die van belang zijn om jouw bardienst prettig te laten verlopen.

Lees meer