Medewerkersbeker

De medewerkersbeker wordt ieder jaar uitgereikt aan een lid dat zich op uitzonderlijke wijze heeft ingespannen voor een bepaald project of commissie binnen onze club.

Blijk van waardering voor een actief lid

De medewerkersbeker van onze vereniging is in 1989 ingesteld. Er ontstond behoefte aan een jaarlijkse blijk van waardering voor een lid die zeer actief is in een commissie of anderzijds, in aanvulling op de Jaap de Haasbokaal (die vaak wordt uitgereikt aan juist aftredende commissie of bestuursleden of anderen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor onze club gedurende een reeks van jaren).

De winnaar van de medewerkersbeker wordt bekend gemaakt en uitgereikt tijdens de medewerkersdag begin november. De medewerkersdag, meestal met als programma een toernooi en als afsluiting een gezellig etentje, wordt ieder jaar gehouden als blijk van algemene waardering voor het vele werk wat zo’n 100 vrijwilligers voor onze vereniging doen.

Rond deze beker hangt overigens een zeker mysterie....is de eerste beker geschonken door de KNLTB bij ons 25 jarig jubileum? We zullen het niet weten, de originele beker is samen met het archief verloren gegaan tijdens de brand in 1994. Hierdoor ontbreekt helaas een stuk geschiedenis van de jaren 1994, 1995 en 1996. De huidige beker heeft dan ook slechts een gravure met namen, beginnend in 1999.

Alle winnaars van de medewerkersbeker van 1989 tot heden

 • 2023 Bart de Klerk
 • 2022 Caroline van der Laan
 • 2021 Wim Kos
 • 2020 Tineke van Dommelen
 • 2019 Maarten Knoppers
 • 2018 Mascha de Ridder
 • 2017 Fran Kleijn
 • 2016 Eveline, Dick en Jeroen Mulder
 • 2015 Jeugdcommissie
 • 2014 ICT-commissie Pieter Verbeek en Stefan Verweij
 • 2013 Club Culinair
 • 2012 Gery Molenaar
 • 2011 Wil Heister
 • 2010 Leo van Zanten
 • 2009 Monique en George Herschel
 • 2008 Trees Brüll
 • 2007 Louise Kool, Evelien de Klerk, Els Teijsen
 • 2006 Monique Cornelissen
 • 2005 Wim Boers
 • 2004 Andries Meijer
 • 2003 Evelien en Wouter de Klerk
 • 2002 Bram ten Hove en Ted van de Brink
 • 2001 Leida de Blauw
 • 2000 Tiny en Bertus van Remmerden
 • 1999 Nel van Stijn
 • 1998 Nanny en Jaap Harmsen
 • 1997 Tessa Oudendal
 • 1996 Yvonne Fett
 • 1995 Yvonne Fett
 • 1994 Caroline Koiter
 • 1993 Ger Oomen
 • 1992 Hump Rüggeberg
 • 1991 Tonny van der Linden
 • 1990 Hein Jan Lapidaire
 • 1989 Jules Sijpkens
Vrijwilligers Overzicht