Samen voor onze vereniging: leuke vacatures om te vervullen!

Bij onze vereniging zijn veel vrijwilligers actief in commissies. Bij een aantal commissies zijn er nog een aantal vacatures die dringend vervuld moeten worden. Wil jij jouw steentje bijdragen aan onze vereniging? Bekijk dan de vacatures op de website. 

Zonder jouw hulp of de hulp van ouders van jeugdleden kunnen een aantal activiteiten niet plaats vinden.
En ... verenigingswerk is leuk! Je leert nieuwe mensen kennen en kunt jouw talenten inzetten voor de vereniging.

De vacaturesSponsoring

sponsoren_websitebalk.png

Met de inkomsten uit sponsoring kan onze tennisvereniging extra activiteiten ontplooien. Daarnaast is het belangrijk dat er goede contacten worden onderhouden met bestaande sponsoren en dat er actief gezocht wordt naar nieuwe sponsoren. Onze tennisclub is op zoek naar mensen die hieraan hun steentje willen bijdragen.

Kantine Commissie

breed_clubhuis.jpg

De huidige Clubhuis commissie is geplitst in de Kantine commissie en Clubhuis commissie (gebouw). Voor de Kantine commissie zijn we op zoek naar een voorzitter.

Bardienstcoördinator

We zijn op zoek naar een Bardienstcoördinator. Deze functie kan ook in een duo-rol vervuld worden.

Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt door 2 leden gedaan. Vanwege zijn toekomstige rol als voorzitter in het bestuur stopt Collin Geelen met de ledenadministratie en is er een vacature.

Bestuur

Onlangs zijn de vacatures binnen het Bestuur via de mail naar de leden gestuurd en op de website gezet. Goed nieuws: Voor de vacature van Voorzitter is er een kandidaat. We zijn nog dringend op zoek naar een Penningmeester.

Downloads:

Vrijwilligers Overzicht