Lid worden

Welkom op de mooiste tennis- en padelclub van 't Gooi! Vanaf half maart 2024 zijn de 2 padelbanen in gebruik genomen. Kijk hier voor meer informatie over het lidmaatschap.

Aanmeldformulier

Fijn dat je interesse toont in onze tennis- en padelvereniging. Op deze site vind je veel informatie over onze vereniging, bijvoorbeeld over training, competitie, toernooien, ladders en toss. Je bent altijd welkom om een kijkje te komen nemen op onze gezellige club. Met vragen kun je terecht bij de ledenadministratie, mail ledenadmin@hltcdekuil.nl.

Als je lid wilt worden, vul dan het aanmeldformulier in en upload een pasfoto (jpeg). Na betaling van de contributie kun je gaan spelen. Je kunt je dan ook inschrijven voor training, toernooien en andere activiteiten. Twee maal per jaar organiseren we een introductie en rondleiding voor nieuwe leden. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging. Mocht je eerder behoefte hebben aan meer informatie, mail dan even naar de ledenadministratie of commissie welkom.

Wij wensen je een sportieve en gezellige tijd toe als nieuw lid van onze vereniging! 

Kosten jaarlidmaatschap

Het jaarlidmaatschap geeft toegang tot de tennis- en padel banen en activiteiten.

Senioren € 220,-* Leden die in het verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn of 18 jaar worden. Leden die gedurende het kalenderjaar lid worden, betalen het eerste jaar naar rato.
Junioren €   50,-* Jeugdleden die in het verenigingsjaar 7 jaar of ouder zijn of 7 jaar worden en jonger dan 18 jaar zijn. Junioren die gedurende het kalender jaar lid worden, betalen het eerste jaar naar rato.
Pupillen €   30,-* Jeugdleden die in het verenigingsjaar jonger zijn dan 7 jaar. Pupillen die gedurende het kalender jaar lid worden, betalen het eerste jaar naar rato.
Studenten € 134,- Het studentenlidmaatschap dient jaarlijks vóór 1 december schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie te worden aangevraagd met een kopie van de studentenkaart.
Niet-spelend lid  €  35,- Als je voorziet gedurende het volgende jaar niet te kunnen spelen, kun je voor dat jaar niet-spelend lid worden. Dien dan voor 31 december een beargumenteerd verzoek in bij de ledenadministratie. Dit lidmaatschap moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd. Niet-spelende leden mogen niet tennissen bij De Kuil, ook niet als introducé. Zij mogen ook niet meedoen aan toernooien en/of competities.

* De Kuil geeft 5% korting als de gezamenlijke contributie op één adres hoger is dan € 500,-.

Tijdelijk lidmaatschap

Met het tijdelijk lidmaatschap heb je alleen toegang tot de tennisbanen en tennisactiviteiten.

Zomerlid  €  73,- Een tennis lidmaatschap van 1 juni t/m 31 augustus. Na afloop van het lidmaatschap kan gebruik gemaakt worden van een aanbod om 16 maanden lid te worden voor het bedrag van een jaarlidmaatschap.
Zomer-challenge lid € 90,-
(t/m 17 jr € 30,-)
Een tennis lidmaatschap van 1 juli t/m 30 september voor (opnieuw) beginnende tennissers. Inclusief 3 tennisclinics. Na afloop van het lidmaatschap kan gebruik gemaakt worden van een aanbod om 15 maanden lid te worden voor het bedrag van een jaarlidmaatschap. Peildatum leeftijd 1 juli.
Winterlid  €  94,- Een tennis lidmaatschap van 1 oktober t/m 31 maart. Vanaf 1 januari is het lidmaatschap € 47.

Jeugdlid

Informatie voor jeugdleden vind je onder Junioren. Hier lees je alles over bijvoorbeeld het tennisweekendkamp, de clubkampioenschappen en het Halloween-toernooi.

Zomerlid of Zomerchallenge lidmaatschap

In de zomer kun je met deze lidmaatschappen drie maanden onbeperkt tennissen! Het zomerlidmaatschap is van juni t/m augustus en het zomerchallenge lidmaatschap is van juli tot en met september. Het zomerchallenge lidmaatschap is speciaal bedoeld voor tennissers die beginnen met tennis of die het tennissen weer willen opstarten. Bij het zomerchallenge lidmaatschap zijn 3 tennis clinics inbegrepen. Kom in de zomermaanden zo vaak spelen als je wilt en doe mee aan de tennis activiteiten, zoals toss en toernooien. Er kan van je gevraagd worden dat je een bardienst vervult.

Zomerleden en Zomerchallenge leden krijgen begin augustus een aanbod om hun tijdelijk lidmaatschap te verlengen naar een jaarlidmaatschap tot en met december van het jaar erop. Kosten van dit verlengde lidmaatschap zijn gelijk aan de kosten van een jaarlidmaatschap voor 12 maanden. Dat betekent dat het lidmaatschap voor de resterende maanden van dit jaar gratis is. De contributie voor dit verlengde lidmaatschap wordt dit najaar geind. De familiekorting van 5% geldt niet voor dit aanbod.

Het is niet toegestaan om in hetzelfde jaar een zomer- en winterlidmaatschap af te nemen. 

Winterlid

Zes maanden onbeperkt tennissen! Als winterlid kun je van oktober t/m maart zo vaak tennissen als je wilt en je kunt meedoen aan tennis activiteiten, zoals toss en toernooien. Alles wordt aangekondigd op onze site. Er kan van je gevraagd worden dat je een bardienst vervult. Het is niet toegestaan om in hetzelfde jaar een zomer- en winterlidmaatschap af te nemen.

Tennistraining

Er zijn bij De Kuil allerlei mogelijkheden voor training voor de jeugd- en voor seniorleden, in een groep of alleen. Lees daar alles over op de Trainingspagina onder Junioren of Senioren of spreek een trainer aan op De Kuil.

(Bar)dienst

Seniorleden t/m 70 jaar (per 1 jan van het betreffende jaar), doen jaarlijks drie (bar)diensten. Leden van 71 tot en met 75 jaar (op 31 dec) doen 2 bardiensten. Winter-, zomer- en zomerchallenge leden verrichten 1 bardienst. Het aantal (bar)diensten voor nieuwe jaarleden is afhankelijk van de lidmaatschapsdatum. Commissieleden die al veel ander werk verrichten, doen 1 bardienst minder. Overige leden zijn vrijgesteld. Hier kun je meer lezen.
 Opzeggen

Opzeggen kan per kalenderjaar en dient gedaan te worden voor 1 december. Hier lees je hoe dat gaat.

Aanmelden

Klik op onderstaande button om naar het aanmeldformulier te gaan.

knop_aanmelding_lidmaatschap.jpg

 

Lidmaatschap Overzicht