Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen voor het volgend verenigingsjaar kan tot uiterlijk 1 maand voor het einde van het kalenderjaar. 

Jaarleden kunnen, onder vermelding van reden, opzeggen per mail aan: ledenadmin@hltcdekuil.nl.

Bij opzegging in de periode van 1 december tot 15 januari is € 25,- per opzeggend lid verschuldigd voor administratiekosten en bondscontributie.
Bij opzegging na 15 januari is de volledige contributie voor het lopende verenigingsjaar verschuldigd.

De regeling voor opzeggen geldt ook voor de leden die gebruik hebben gemaakt van het tijdelijk aanbod voor lidmaatschap van 1 september of 1 oktober 2023 t/m december 2024. Na 2024 wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd en indien je dit niet wenst dan dien je het lidmaatschap uiterlijk voor 1 december 2024 op te zeggen.

Lidmaatschap Overzicht