Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel *
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v. *
Activiteiten
ZomerchallengeCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Deelname Zomer Challenge
*Akkoord voor deelname KNLTB Zomer Challenge, van 1 juli t/m 30 september, daarna stopt het lidmaatschap
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik HLTC De Kuil om een incasso-opdracht naar mijn bank te sturen
om € 75,- (senior) of € 25,- (junior, t/m 18 jaar) van bovenstaand IBAN nr af te schrijven voor deelname aan de KNLTB Zomer Challenge
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
Tennishistorie
Al eerder tennis gespeeld bij een vereniging?
Naam van deze vereniging
Bondsnummer
Competitie gespeeld
Op welk niveau?
Hoeveel jaar tenniservaring
 
Kennis statuten
Klik hier voor de statuten en het huishoudelijk reglement van De Kuil.
*Door het aanvinken van deze checkbox wordt aangegeven kennis te hebben genomen van de statuten/huishoudelijk reglement van HLTC DE Kuil
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden voor commercieel gebruik
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
We zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens uitwisselen met derden voor lidmaatschap-gerelateerde redenen.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar
Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten
Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief
Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking