Wisseling voorzitter tijdens laatste ALV

 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering jl. donderdag is met weemoed afscheid genomen van voorzitter Harriët Olavide en met enthousiasme onze nieuwe voorzitter Collin Geelen verkozen en verwelkomd.

Direct na zijn verkiezing tot voorzitter blikte Collin terug op de vier voorzittersjaren van Harriët waar twee jaar als gewaardeerd penningmeester aan vooraf ging. Tijdens haar voorzitterschap zijn belangrijke stappen gezet om de duurzaamheid van onze club te vergroten met de aanschaf van zonnepanelen, een nieuw dak en twee padelbanen. 

De padelbanen leveren een prachtige bijdrage aan verjonging en continuering van onze mooie vereniging en voorzien duidelijk in een behoefte, zoals in korte tijd al is gebleken. Collin bedankte Harriët voor haar grote inzet en enthousiasme tijdens haar voorzitterschap waarin De Kuil is ontwikkeld tot een bloeiende, financieel gezonde vereniging met een groeiend ledenbestand en veel vertrouwen voor de toekomst.

In de afscheidsspeech van Harriët keek zij terug op haar rol in de afgelopen 6 jaar en dankte zij de medebestuursleden en alle commissies en vrijwilligers waarmee zij samengewerkt heeft. Door deze samenwerking zijn de afgelopen jaren zo succesvol verlopen en is er een fundering voor een mooie verdere toekomst gelegd.

collin_harriet_2.jpeg

Na een groot applaus van de aanwezige leden stonden de feestelijke glazen bubbels klaar om te klinken op alle goede ontwikkelingen.

Hier kun je het volledige verslag van de ALV lezen.

Nieuws Overzicht