Save the Date voor de ALV

De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op 20 juni a.s. om 20:00 uur. 

De uitnodiging, notulen en overige documenten volgen binnenkort.

Nieuws Overzicht