Dringende oproep kandidaat-bestuursleden

Belangrijk!

De Kuil bestaat 60 jaar!

Mede dankzij al die vrijwilligers in de afgelopen 60 jaar is HLTC De Kuil uitgegroeid tot een fantastische tennisvereniging, gelegen op een van de mooiste locaties in Nederland. Voorwaar iets om trots op te zijn! Maar dat betekent ook: zonder vrijwilligers zou dit niet gebeurd zijn!

Het huidige bestuur, Harriët Olavide (voorzitter), André Oosten (penningmeester) en Jac Reniers (secretaris) vonden het een eer om, naast vele andere medewerkers, hun steentje bij te dragen. Inderdaad 'vonden', want zoals zij al aangaven tijdens de ALV in voorjaar 2022 achten zij het tijd om hun stokje over te dragen aan een nieuw, fris team dat het net zo’n eer vindt om De Kuil op een succesvolle manier voort te zetten.
Mark Tigelaar (algemeen bestuurslid) is herkiesbaar in dezelfde functie met het accent op het technisch domein.

Goed nieuws

Fijn is te melden dat Ingeborg Berends zich kandidaat gesteld heeft voor de functie van secretaris en Patrick Eppink als algemeen bestuurslid met als aandachtsgebied Padel! Beiden zullen tijdens de AVL op woensdag 29 november a.s. worden voorgedragen.

Dat betekent dat de vereniging nog steeds op zoek is naar kandidaten, met name voor de posities van voorzitter en penningmeester maar ook naar uitbreiding van algemene bestuursleden. Met name voor de penningmeester moet acuut een opvolger komen, want op 1 december zitten we zonder penningmeester!

Uitbreiding bestuur

Om de werkdruk voor de bestuursleden te verminderen zou het mooi zijn om het aantal bestuursfuncties verder uit te breiden met aparte aandachtsgebieden voor: 

  • Jeugdzaken,
  • Toernooien/Evenementen en
  • Facilitair (Kantine, Clubhuis en Park en Banen)

Gedeelde bestuursfuncties zijn ook mogelijk! Overweeg om eventueel met een ander lid als ‘duo’ toe te treden!

Mocht zich geen kandidaat voor penningmeester melden, dan zullen we de werkzaamheden moeten uitbesteden hetgeen een kostenverhoging en minder flexibele communicatie tot gevolg heeft. 
Kortom: stel je kandidaat, eventueel met een ander lid als duo, om het voortbestaan van De Kuil te garanderen!
Je inzet wordt beloond met saamhorigheid, betrokkenheid, leuke contacten, positieve energie en dankbare Kuil-leden.

 In onderstaande pdf vind je de profielen van de bestuursfuncties. Heb je nog vragen of wil je nadere toelichting mail dan naar: voorzitter@hltcdekuil.nl

Je betrokkenheid bij De Kuil wordt zeer gewaardeerd en hopen dan ook op positieve reacties.

Dank jullie wel, met sportieve groet,

Harriët Olavide
Voorzitter HLTC De Kuil

Downloads:

Nieuws Overzicht