Belangrijke data: Medewerkersdag + Alg. Ledenvergadering!

Save the dates: 

  • Zaterdag 4 november MEDEWERKERSDAG '23
  • Woensdag 29 november (geboortedag van de vereniging): ALGEMENE LEDENVERGADERING. 


Op zaterdag 4 november vindt onze jaarlijkse ‘Medewerkersdag’ plaats, georganiseerd door het bestuur als blijk van dank en waardering voor de inzet van al onze vrijwilligers. Dus medewerkers; noteer deze datum alvast in je agenda!

Woensdag 29 november is de datum voor de najaars-Algemene Ledenvergadering van ‘HLTC De Kuil’. Er komen belangwekkende zaken aan de orde zoals stemming over nieuwe bestuursleden en de begroting voor 2024.

29 November is de officiële geboortedag van onze prachtige tennisclub, het wordt dus een vergadering met een feestelijk tintje!  Noteer deze belangrijke datum dus ook alvast in je agenda!

Voor beide activiteiten volgt nog een officiële uitnodiging met aanvullende gegevens.

Met sportieve groet,

Harriët Olavide
Voorzitter.

Nieuws Overzicht