Werving vacature penningmeester

Het bestuur is nog steeds op zoek naar een geschikte opvolger om de rol van penningmeester binnen het bestuur te vervullen. 

Beste tennis en padel liefhebber,

Als voorzitter van HLTC De Kuil wil ik je graag informeren over een belangrijke kwestie met betrekking tot onze vereniging.

Zoals je wellicht weet zijn wij bezig met het formeren van een nieuw bestuur. Afgelopen najaar zijn Ingeborg Berends als opvolgster van secretaris Jac Reniers en Patrick Eppink als algemeen bestuurslid Padel toegetreden tot het bestuur. Tijdens de nieuwjaarsreceptie hebben wij meegedeeld, dat het bestuur Collin Geelen tijdens de voorjaars ALV zal  voordragen als kandidaat voor mijn rol van voorzitter.

Afgelopen najaar is Andre Oosten als penningmeester afgetreden.
We zijn nog steeds op zoek naar een geschikte opvolger om functie van penningmeester binnen ons bestuur te vervullen. Deze positie is van cruciaal belang voor het beheren van onze financiën en het waarborgen van de financiële gezondheid van onze vereniging.

Helaas hebben we tot op heden geen geschikte kandidaat gevonden om deze rol op zich te nemen. Onze enige optie lijkt te zijn om de financiële taken van de penningmeester uit te besteden aan een externe partij. Echter, dit zal extra kosten met zich meebrengen voor onze vereniging, kosten die we liever zouden vermijden.

Als lid van onze vereniging begrijp je ongetwijfeld het belang van een goed beheer van onze financiën. Daarom willen we graag een beroep op je doen om ons te helpen bij het vinden van een geschikte kandidaat voor de rol van penningmeester. Als je zelf interesse hebt  of iemand kent die mogelijk geïnteresseerd zou kunnen zijn, moedigen we je aan om contact met ons op te nemen door een mail te sturen naar voorzitter@hltcdekuil.nl.

We waarderen je betrokkenheid bij onze prachtige tennis- en padelvereniging. Laten we samenwerken om ervoor te zorgen dat onze vereniging financieel gezond blijft.

Met sportieve groet,
Harriët Olavide

Downloads: