Bardiensten algemene informatie '22

De bar wordt gedreven door leden van De Kuil. Jaarlijks draaien leden een of meerdere bardiensten. Het is mogelijk om tegen een vergoeding voor de bardienstpooler de bardienst af te kopen. 

Hoeveel bardiensten moet ik doen

Seniorleden t/m 70 jaar (per 1 jan van het betreffende jaar), doen jaarlijks drie bardiensten. Leden van 71 tot en met 75 jaar (op 31 dec) doen 2 bardiensten. Winter- en zomerleden verrichten 1 bardienst. Commissieleden die al veel ander werk verrichten, doen 1 bardienst minder. Overige leden zijn vrijgesteld.

Inschrijven voor een bardienst

Bardiensten kun je via de website inplannen in het bardienstrooster via MijnClub of via Persoonlijke gegevens. Je logt daarvoor in met je emailadres of met je bondsnummer dat je krijgt als je lid wordt. De bardiensten zijn ook in de clubapp beschikbaar.
De module voor inschrijven op bardiensten wordt ook voor de Toss-inschrijving gebruikt. Let dus op dat je voor de Bardienst de opties met 'Bardienst' in de naam gebruikt. Bekijk de handleidingen voor inschrijven via de website of via de clubapp.

Verantwoord alcohol schenken en geen alcohol onder 18 jaar

Om een bardienst te kunnen doen moet je in het bezit zijn van een IVA certificaat (Instructie Verantwoord Alcohol Schenken). Als je dit certificaat behaald hebt dan stuur je een kopie van het certificaat naar bardienst@hltcdekuil.nl.
Hier lees je meer over het certificaat. 

Aan minderjarigen onder 18 jaar mag geen alcohol geschonken worden. Onder de 25 jaar moet om legitimatie worden gevraagd. De gemeente controleert o.a. met test kopers en de boetes zijn fors. 
Er mag uitsluitend alcohol geschonken worden tussen 12:00 - 01:00 uur. Als meer dan 25% van alle aanwezigen kinderen zijn, mag er géén alcohol worden geschonken.

Afkopen en bardienstpool

Leden die willen afkopen moeten zelf contact opnemen met een persoon van de poollijst en ervoor zorgdraagt dat zijn/haar vervanger wordt betaald (€ 30,-). De poollijst vind je hier (inloggen noodzakelijk). De naam van je vervanger vul je in op het bardienstschema in het barboek achter de bar.

Indien door plotselinge ziekte of ander noodgeval een bardienst niet kan worden verricht, probeer dan via de poollijst vervanging te vinden. In noodgevallen kan de bardienstcoördinator de poollijst in een keer bereiken. Neem dan even telefonisch contact op (telefoonnummer zichtbaar via deze link na inloggen). Elk lid blijft echter zelf verantwoordelijk voor het invullen van de bardienst. Deze verantwoordelijkheid ligt niet bij de bardienstcoördinator. Indien een bardienst niet wordt verricht, zonder dat voor een passende vervanging is gezorgd, is de boete €75.

Afsluiten na de laatste bardienst

  • Binnen en buiten opruimen
  • Schuifdeur sluiten en op slot doen
  • Lichten uit
  • Kantine toegangsdeur en buitendeur op slot doen.
  • Sleutelbos in koker schuiven (Buiten achter de buitendeur van het clubgebouw zit een opening in de muur van de toernooikamer)

Zijn er nog vragen tijdens de bardienst, dan eerst aan medeleden vragen of deze kunnen helpen en anders Clubhuis Commissie weekdienst bellen (zie telefoonnummer op mededelingenbord keuken). 

Bij de bar ligt een handleiding die de bardienst gebruikt om af te sluiten.

Handleidingen

Hieronder vind je de handleidingen voor het inschrijven op de bardienst, het IVA certificaat en de regels tijdens de bardienst.  

Downloads:

Mijn Club Overzicht