Uitreiking Jaap de Haasbokaal en Medewerkersbeker!

Onze tennisvereniging kent jaarlijks twee prijzen toe aan leden die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de club.
En ieder jaar weer zijn de leden benieuwd aan wie deze prestigieuze prijzen worden toegekend. Wie zijn het voor 2020?

De medewerkersbeker wordt uitgereikt aan een lid dat zich op uitzonderlijke wijze heeft ingespannen voor een bepaald project binnen onze club terwijl de Jaap de Haas-bokaal wordt toegekend aan een lid dat zich in het afgelopen jaar, of gedurende een reeks van jaren, op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor onze vereniging.  

De Algemene Ledenvergadering in november is het vaste moment voor de uitreiking van deze jaarlijkse prijzen, maar aangezien de ALV geen doorgang kan vinden zijn onze voorzitter Harriët en secretaris Jac de winnaars thuis komen verrassen met de respectievelijke beker en bokaal. De dames waren zeer verrast en zelfs ontroerd door het eerbetoon wat met dankwoord en bloemen aan hen werd overhandigd. 

Medewerkersbeker voor Tineke van Dommelen

tineke_2.jpg

Het bestuur heeft gemeend dit jaar de medewerkersbeker toe te kennen aan Tineke. 
Nadat zij nog maar net (weer) lid was geworden van onze club, meldde zij zich als vrijwilliger voor IT-ondersteuning. En Tineke heeft hieraan inmiddels zeer uitgebreid bijgedragen! We noemen het inrichten van de nieuwe website, inclusief het maken van allerlei handige tools in All United zoals lijsten, overzichten en selectiemogelijkheden. De website biedt nu ondersteuning aan essentiële commissies die de bardiensten, trainingen en ledenadministratie regelen. Dankzij Tineke beschikt onze club over een heldere, moderne website die de leden op overzichtelijke wijze informeert over alles wat interessant, nuttig en belangrijk is. Verder kunnen wij voor het eerst in de geschiedenis van De Kuil professionele enquêtes uitzetten en verwerken. Doordat Tineke de club-app heeft geïntroduceerd is ieder lid op zijn/haar mobiel direct op de hoogte van clubnieuws en is het mogelijk om overal snel en efficiënt gebruik te maken van allerlei toepassingen. Ook heeft zij er mede voor gezorgd dat wij als tennisvereniging goed kunnen functioneren tijdens de huidige corona-periode. Denk daarbij aan de aanwezigheids-registratie met een QR-code en het digitaal reserveren van een tennisbaan. Kortom… de medewerkersbeker heeft Tineke meer dan verdiend! 

Meer informatie over de historie van de medewerkersbeker vind je hier.

De Jaap de Haas-bokaal is dit jaar toegekend aan Yvonne Vlaanderen
yvonne_2.jpg

Yvonne had de bokaal al veel eerder kunnen ontvangen gezien het vele werk dat zij voor De Kuil heeft verricht in de loop der jaren. 
Zo was Yvonne een belangrijk lid van de jeugdcommissie en tevens langdurig actief als bestuurslid. De laatste jaren heeft Yvonne weer een stapje verder gezet als bemiddelaar/presentatrice op ALV’s.  Ook in de commissie ‘Renovatie Park en Banen’ heeft zij de kar getrokken hetgeen resulteerde in de aanleg van onze LED-verlichting. Er zijn nog meer plannen uitgewerkt die klaarliggen voor realisatie. De lijst van verdienste is nog veel langer maar in ieder geval moeten de volgende activiteiten vermeld worden; haar inzet voor onze zomer-challenge, die mede daardoor zo’n succes is geworden en Yvonne richtte de nieuwe ‘Commissie Welkom’ op waaruit mooie initiatieven zijn voortgekomen. Dan is ook nog de brainstorm-sessie ‘Op 1’ te vermelden. Al deze initiatieven hebben bijgedragen aan het nieuwe elan van onze mooie club. Kortom, Yvonne heeft de Jaap de Haas-bokaal zeer terecht ontvangen!

Meer informatie over het ontstaan en historie van de Jaap de Haas-bokaal vind je hier.

Reacties

(5)
Proficiat dames. Dubbel dwars verdiend.
18 november
Die 3 ??? Moesten plaatjes zijn Niet goed doorgekomen.
11 november
Maar heel goed bedoeld, wat attent lieve Trees! Van harte Tineke en Yvonne!
15 november
Van harte gefeliciteerd Tineke en Yvonne. Respect voor jullie werk . ???
11 november
Tineke en Yvonne van harte gefeliciteerd met deze waardering van geleverde prestatie!
11 november
Nieuws Overzicht